Bij uitblijven van volledig herstel van uw werknemer voor het eigen werk geeft het arbeidskundig onderzoek duidelijkheid over de mogelijkheden van uw zieke werknemer om te re-integreren. Met als uitgangspunt de door uw bedrijfsarts opgestelde beperkingenlijst adviseer ik de meest effectieve route naar duurzaam herstel. Het onderzoek bestaat uit een gesprek met u en uw werknemer en een bezoek aan de werkplek.

Tijdens het onderzoek weeg ik de belasting in de functie af tegen de belastbaarheid van uw werknemer. Met andere woorden: is uw werknemer in staat om het werk uit te voeren? En is uw werknemer gereed voor re-integratie? Daarbij beoordeel ik de volgende mogelijkheden:

  • aanpassing van het eigen werk of de werkplek
  • tijdelijk vervangend werk
  • speciale werkvoorzieningen
  • inzet van een extern re-integratietraject (2e spoor)

U ontvangt beiden een verslag met de conclusies van het onderzoek en advies over te nemen vervolgstappen.