Een werknemer die lekker in zijn vel zit, draagt bij aan een constructieve sfeer en is dus goed voor uw bedrijf.
(Individuele) coaching kan hieraan wezenlijk bijdragen. Mijn kracht ligt in 'mentale coaching'. Het gaat daarbij om:

  • het mobiliseren van de eigen kracht
  • een positief zelfbeeld
  • 'eruit halen wat erin zit'
  • ontplooiing en ontwikkeling
  • plezier in het werk

Mijn werkwijze is persoonlijk, direct, open, pragmatisch en concreet.
Geen vage kletspraat, maar het gezamenlijk stellen van heldere doelen op basis van een intakegesprek en werken aan een duidelijk stappenplan.
Vanzelfsprekend zijn de gesprekken vertrouwelijk van aard.