Een zieke werknemer betekent dat u op zoek moet naar vervanging, want het werk moet doorgaan. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u bovendien tot het in gang zetten van verzuimbegeleiding. Staat uw hoofd er niet naar, komt u tijd tekort of bent u niet goed op de hoogte van de do's en don'ts? Dan kunt u een deel van het werk of het hele traject aan mij uitbesteden.

Hoe langer iemand ziek thuis zit, hoe moeilijker het is de draad weer op te pakken. Daarom is het van belang zo snel mogelijk contact te leggen met de zieke werknemer en een individueel traject te starten, zo nodig met de juiste vorm van begeleiding. Een investering die zich zeker terugverdient, want uw werknemer gaat eerder (eventueel gedeeltelijk) weer aan het werk.